V pripomienke ku knihe profesora histórie Matúša  Kučeru Kráľ Svätopluk  z minulého príspevku dnes už zosnulý pán profesor hovoril v audiozáznamoch o tom, ako sa rodila socha kráľa Svätopluka na bratislavskom Hrade a že to bola krásna štátna slávnosť jej odhalenia práve 6.júna roku 2010. Dnes si pripomíname aj sinejší odkaz, ktorý zanechal Svätopluk a upozornil a vyzdvihol ho profesor M.Kučera. A rád to dávam najavo. Ing.Peter Zajac-Vanka, 5.06.2023.

Odhalenie sochy kráľa Svätopluka sa konalo 6.6.2010, teda v deň 149. výročia Memoranda národa slovenského, prijatého na slovenskom národnom zhromaždení v Martine 6.-7.júna 1861. Bol to programový dokument slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner.

A je čo si pripomínať. Tá jazdecká socha kráľa Veľkej Moravy Svätopluka pripomína, že slovenský panovník vedel nielen bojovať, ale aj vyjednať mier. Pretože ako aj historik prof.Matúš Kučera vo svojej knihe zdôraznil ( a tak sa volá celá veľká kapitola o hospodárskom rozmachu Veľkej Moravy a o jej výbojoch počas vlády kráľa Svätopluka) toto:

Mier je cesta k budúcnosti!

A mali by sme to spod sochy Svätopluka na Hrade vykričať do celej Európy a aj našim dnešný vládcom Slovenska, aby sa spamätali.

Dnešným pohľadom bolo pôsobenie Svätopluka na Veľkej Morave veľmi krátke. A veľmi dramatické. Narodil sa tu, asi na nitrianskom hradisku. Bol z vládnucej kniežacej rodiny, veď moravské knieža Rastislav mu bol strýkom. Dosadol na panovnícky kniežací stolec Nitrianskeho kniežatstva veľmi mladý. A zažil zradu. A sám zradil. Zažil skazu svojej krajiny. Zažil zajatie a väzenie, z ktorého sa nevychádzalo. Ale prekabátil svojich žalárnikov. A sám bojoval proti žalárnikom, zvíťazil nad Frankami. A šíril skazu najprv výbojmi aby si podmanil slovanské kraje okolo Veľkej Moravy, potom viedol zničujúce vojny s Franskou Ríšou. Pochopil, aká je cena mieru. A sám ako víťaz o mier POŽIADAL. A v tom krátkom čase, sotva dvadsať rokov, doviedol Veľkú Moravu do najväčšieho rastu a možného na tú dobu rozkvetu.

rozmach obývaného územia v hraniciach dnešného Slovenska počas vlády kráľa Svätopluka (z knihy Kráľ Svätopluk) a tak sa obyvateľstvo Slovenska nachádza dodnes v tých istých obytných osadách

Presne nevieme kedy, ale v roku 864 n.l.. už vieme, že knieža Svätopluk už vládol na prestole na  Nitrianskom kniežatstve a na radu duchovných spolu so strýkom Rastislavom, kniežaťom Moravy, listom požiadali byzantského panovníka, cisára Byzancie v Konštantinopoli,  Michala III.,  o zaslanie misie biskupa a učiteľa, ktorí naučia ľud prostý v jeho jazyku kresťanské vieroučenie.  Aby bol nezávislý od franských – bavorských kresťanských biskupov a odstránil prílišné intrigy a „špionáž“ v prospech Franskej Ríše od biskupov.

Forchheimský mier

Keď je mier … z knihy Postavy veľkomoravskej ríše, akad.maliarka Cvengrošová…

Po krvavých vojnách a aj po tej víťaznej v roku 873 n.l., roku 874 n.l. víťaz nad Franskou Ríšou kráľ Veľkej Moravy Svätopluk na sneme v bavorskom Forchheime  na tú dobu neobvykle pre víťaza vojny porazenému franskému kráľovi Ludovítovi  ponúkol mier. Fuldské letopisy to označili ako Forchheimský mier, v ktorom čo bolo neobvyklé na tú dobu, o mier požiadal víťaz a pritom Svätopluk preniesol v r.873 vojnu na územie  Východnej Marky, k protivníkovi.

úryvok z knihy Postavy ve+komoravskej ríše, prof.M.Kučera, z letopisov

Pravdepodobne od roka 870 po rok 894 n.l. vládol knieža, neskôr rímskym pápežom pomenovavý a uznaný kráľ Veľkej Moravy Svätopluk tak, že povzniesol Veľkú Moravu, slovanskú veľmoc, na úroveň jednej z najmocnejších v tej dobe krajín v Európe. Okolo neho už boli len Franská Ríša, Byzantská Ríša,  moc kresťanstva prezentovaného pápežom Ríše Rímskej a Bulharská Ríša na juhu.

„Ak by sa Veľkomoravská Ríša ako mocnosť zachovala do budúcna, dejiny Strednej Európy by pravdepodobne vyzerali úplne inak“, to je citát historika, profesora Matúša Kučeru v roku 2020.

„Ak by sa Veľkomoravská Ríša ako mocnosť zachovala do budúcna, dejiny Strednej Európy by pravdepodobne vyzerali úplne inak

veľká osobnosť slovenských dejín je zatiaľ nepovšimnutá, polemizuje sa: bol to diktátor? zradca? osvietený panovník? mierotvorca? jednoducho : Svätopluk TU BOL A VEĽA DOSIAHOL

Paralely a záver:

Mocná a uznávaná Veľká Morava za čias Svätopluka ( povedzme od doloženej vlády 864 n.l. na nitrianskom kniežacom prestole, po jeho smrť v roku 894 n.l.)

To je tridsať rokov jednej krajiny v 9.storočí nášho letopočtu

kráľ Svätopluk – z rovnomennej knihy profesora M.Kučeru, ( volili by dnes takého starého v mediálnej kampani?)

Koľko sme to dosiahli v Slovenskej republike od jej konštituovania v modernej histórii?

Od 1.januára 1993?  Tiež presne tridsať rokov?

A keď to porovnáme, čo sme vlastne my tu v 21.storočí zatiaľ dosiahli ako národ? S našimi „vládcami“? S našimi politikmi? Ktorí riešia svoje EGO a neriešia problémy vlasti, problémy ľudu na Slovensku?

Necítite tu potrebu nového, z ľudu slovenského vzišlého Svätopluka?

kráľ Svätopluk – od akad.maliarky Cvengrošovej z knihy od M.Kučeru

Kde je Svätopluk dnes? Legenda hovorí:

z knihy Kráľ Svätopluk: živá povesť a legenda o tom, že príde keď bude Slovákom najhoršie, obdoba Sitnianskych rytierov…

Úplný záver

Bez mieru to nepôjde a zanikneme ako Slovensko, tak i Slováci. Uvedomujú si to dnešní vojnybaživí politici? Už vieme o čom by mali byť voľby v septembri v Slovenskej republike a koho  z tých krvilačných jastrabov  v politike a médiách treba treba – nevoliť?

Bude konečne MIER volebnou témou číslo jeden v slovenských voľbách?

Bude mier konečne volebnou témou číslo jeden? Lebo kto to vyzradil, že „sme vo vojne“?!

Nie! Vojnu nechceme!

Mier je cesta k budúcnosti!

Ing.Peter Zajac-Vanka, 5.júna 2023