Rozplietli sme v predchádzajúcich častiach tie popletené strašenia masmédií a politikov, ktorí nám silou-mocou vnucovali hrôzu zo stavu verejných financií a „okamžite“ žiadali od novej vlády nápravu v podobe plnenia „odporúčaní“ z tzv.Lego-skladačky opatrení „vlády odborníkov“ , odorovskej vlády, lebo „verejné financie sú v mínus ôsmich miliardách eur“. Teraz už vieme, že to bol predsa schodok štátneho rozpočtu na rok 2023 schválený ešte hegerovskou vládou a to sú iné čísla ako tie z rozpočtu verejných financií, kde tiež možno očakávať schodok asi 2,5 až 3 miliardy eur. Takisto vieme, že to mali byť samovražedné opatrenia voči obyvateľstvu, aby zaplatilo cez prijaté „odorovské“ opatrenia vyše 10 miliárd eur, alebo sa vzbúrilo voči novej vláde. …niečo nevyšlo…

Pokračujeme v materiáli pod súhrnným názvom:

Tak čo? Chceme ozdravenie verejných financií alebo oživenie ekonomiky Slovenska?

a odpoveď je:

Chceme predovšetkým zabezpečiť fungovanie verejných financií a zabezpečiť rast ekonomiky Slovenska! (III.časť materiálu)

Tu sú pre porovnanie štátny rozpočet a rozpočet verejných financií:

Rozpočet verejných financií celkovo

Príjmy spolu rok 2023 v mil eur   47,7 miliárd tj.47 690 mil eur

príjmy spolu v roku 2024  v mil eur 47,7 miliárd eur,tj. 47 675,6 mil eur

Výdavky spolu v r.2023   v mil.eur 51,5 miliárd tj.  51 554,8  mil eur        

     Výdavky spolu v r.2023   v mil.eur 51,5 miliárd tj.  51 490,8  mil eur 

aj tu bol vlastne minimálny deficit, ten sa objavuje až v štátnom rozpočte na rok 2023

štátny rozpočet na rok 2023

Zo zákona  526/2022 Zb. o štátnom rozpočte prevzaté  že celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2023 sa rozpočtujú sumou 26 699 184 040 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2023 sa určujú sumou 35 040 556 232 eur.

príjmy v eur rok 2023  26.7 mld, presne    26 699 184 040,-

výdavky v eur 2023  35,0 mld presne 35 040 556 232,-

tj.schodok  v 2023 8,3 mld eur, presne 8 341 372 192,-

a vidíte to správne v porovnaní – to je už úplne iná suma, akou hysteričili masmédiá hlavného prúdu po voľbách v októbri 2023

vyskytá sa otázka: tá hystéria masmédií okolo neudržateľných verejných financií – to bola snaha zakryť bašovanie, teda turecké hospodárenie hegerovsko-odorovských vlád v roku 2023?

peniaze vraj nerastú na stromoch…

štátny rozpočet a verejné financie: v čom je rozdiel?

štátny rozpočet SR je prijímaný ako zákon navrhovaný vládou SR a schvaľovaný Národnou radou SR na nasledujúci rok

štátny rozpočet SR je účet štátu, ako bude vláda pracovať s verejnými financiami v danom roku

verejný rozpočet je predpokladaný odhad podľa zásad tvorby rozpočtu verejnej správy na tri roky a po jeho schválení v NR SR  sa ním riadi vláda a všetky zložky verejnej správy ( viď II.časť materiálu)

štátny rozpočet je zákon, verejný rozpočet je predpoklad a odporúčanie, tak čo tu strašila odorovská vláda?

V čom je niečo spoločné:

Ako na štátny rozpočet, tak aj na verejné rozpočty sa skladajú v súčasnosti iba a len obyvatelia Slovenskej republiky.

Oba rozpočty navrhuje a pripraví Ministerstvo financií SR a schvaľuje ich NR SR

Oba rozpočty sú len a len v zodpovednosti vlády a štátu SR, Európska únia tu má iba odporúčací charakter a maximálne môže manipulovať pri nespokojnosti iba s poskytovaním/stopnutím Eurofondov (už ale SR nie je čistý príjemca eurofondov) a tranží z Fondu obnovy a odolnosti ( čo je celkovo na 5 rokov 6,5 miliardy eur)

Slovensko teraz potrebuje odborníkov, ktorí budú presne a dávkovane riadiť hospodárstvo tak, ako sa riadi krajina a spoločnosť v čase mimoriadnych situácií počas živelných pohrôm a ohrozenia republiky. A podľa vyhlásenia vznikajúcej vládnej koalície, nesmie to ohroziť životnú úroveň obyvateľov Slovenska.

Vsuvka o stave obyvateľstva:

888 tisíc chudobných na Slovensku ( nevedia si kompenzovať rast cien, nedokážu uhrádzať účty…)

Milión stotritisíc starobných dôchodkov vyplácaných v mesačných dávkach ( a dôchodky oveľa menšie ako tie v EÚ)

Dva milióny zamestnancov, ktorí nedosiahnu v priemere na príjmy zamestnancov v EÚ + invalidní dôchodcovia a sociálne slabé rodiny

vyše tristotisíc mladých vysťahovaných zo Slovenska za prácou i štúdiom a už málo s pravdepodobnosťou k návratu domov

A TOTO JE TERAZ VRAJ HLAVNÝ EKONOMICKÝ ZDROJ SLOVENSKA PRE OZDRAVENIE VEREJNÝCH FINANCIÍ NA SLOVENSKU?

Makroekonomický ukazovateľ HDP (hrubý domáci produkt) definuje agregované, čiže súhrnné číslo,  ako súčet príjmov domácností , príjmov podnikov a príjmov vládyNik iný v národnom štáte nemá príjmy. A len z týchto príjmov môžu vchádzať do príjmy štátneho rozpočtu a príjmy pre hospodárenie s verejnými financiami.

1.Financie sa dajú konsolidovať aj tým, že sa „zoberie“ do rúk štátny rozpočet a zoškrtajú sa všetky položky výdavkov na zbrojenie (žiadne 2 percentá HDP!), zoškrtajú sa výdaje na „dotovanie“ zahraničných korporácií investujúcich na Slovensku, zoškrtajú sa položky na pomoc Ukrajine a položky nevyvolávajúce multiplikačný efekt na rast ekonomiky.

2. Ešte stále možno prevziať úvery na investície do produkcie, ktorá bude  v rukách štátu, ktoré prinesú finančné prostriedky v ďalších rokoch do štátneho rozpočtu, niečo hneď (energetika), niečo podľa hospodárskeho plánu.

už sme raz písali o

Opatreniach…s dôrazom na dosiahnutie rastu hospodárstva Slovenska

Zvýšiť výdavky štátu  pre podnietenie  vlastnej štátnej investičnej politiky – to má ako výsledok pri tvorbe štátnych podnikov a štátneho investičného vlastníctva  ( a ušetriť na výdavkoch 2 % z HDP za zle dohodnuté vyzbrojovanie) ale aj podnietenie zvýšenia investícií súkromného vlastníctva na Slovensku

Podstatne zvýšiť sumy a objemy vyplácaných dôchodkov, zvýšiť mzdy a rôzne sociálne dávky , tak sa aj zvýši podstatne spotreba domácností a ľudia nebudú úspory vkladať „do ponožky“. Predpokladaný výsledok sa ukáže už v priebehu roka 2024 a možno i cez Vianoce 2023

Dôslednou štátnou kontrolou importu (nielen pšenice a iných poľnovýrobkov z Ukrajiny) a dôsledným vymáhaním dane z každého vyvezeného tovaru a služby od korporátnych producentov z fabrík na Slovensku – vtedy i pri možnej fatálne zníženej produkcii automotive podskočí suma exportu a zníži sa suma importu, isteže, v prvom roku to bude ťažké aspoň dosiahnuť kladné saldo, ale skutočne finančné saldo, nie evidenčné v tzv.zahraničnom obchode cez Eurostat…)

viď článok tu  https://spolok-narodohospodarov.sk/2023/09/15/kracame-do-priepasti-bez-uniku-ale-pozname-cestu-ako-sa-tomu-vyhnut/

Záver:

Chce to len zostaviť dobrú vládu, v parlamente mať ľudí, ktorí budú schopní prijímať adekvátne zákony a hospodárstvo Slovenska začne nielen rásť, ale aj prinášať dostatok financií pre zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva Slovenskej republik

Ing.Peter Zajac-Vanka, 17.októbra 2023