Nezvratná hospodárska škoda 5 178 000 000 000,00 Kčs!

Bankovky Kčs kryté prácou ľudu ČSSR a zlatom…

Kto by si mal nárokovať vyplatenie náhrady za túto škodu?

Ing.Peter Zajac-Vanka, 20.11.2023