Už tu jeden článok ku PVV bol, prosím pozrieť si ho https://spolok-narodohospodarov.sk/2023/11/16/pvv-11-2023-scenar-uz-mame-aka-bude-rezia/ a odtiaľ pre osvieženie vyberiem iba to motto: Motto Programového vyhlásenia vlády SR 2023-2027: žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie…a doplním o princípy, na ktorých stojí PVV:

prameň: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/688290-programove-vyhlasenie-ficovej-vlady/strana-3/

Obsah:

 • Hospodárska politika
 • Cestovný ruch
 • Oblasť dopravy a výstavby
 • Pôdohospodárska politika
 • Finančná politika
 • Plán podpory obnovy a odolnosti, znalostná ekonomika
 • Informatizácia – digitálna dekáda Slovenska

V oblasti energetiky sa preto vláda rámcovo sústredí na:

 • Bezpečnosť a odolnosť vďaka diverzifikácii prepravných trás a zdrojov.
 • Udržateľnú cenovú dostupnosť pri zachovaní konkurencieschop­nosti podnikateľského prostredia v tomto sektore.
 • Efektívnosť pri podpore moderných riešení v oblasti spotreby a environmentálnych inovácií.
 • Posilnenie exportných a importných možností Slovenskej republiky výstavbou nových cezhraničných prepojení (interkonektorov) v oblasti elektroenergetiky, a to najmä smerom na Ukrajinu a v oblasti plynárenstva rozvíjaním možností prepojenia na iné diverzifikované zdroje plynu.
 • Súlad s požiadavkami udržateľnosti a klimatickej zmeny, najmä zvýšiť energetickú bezpečnosť štátu a urýchliť transformáciu národného hospodárstva na nízkouhlíkové hospodárstvo vrátane využívania vodíka a vodíkových technológií podľa platnej Národnej vodíkovej stratégie a jej Akčného plánu do roku 2026