Stovku odmietavých až zlostných reakcií na Matovičov marketingový seriál oficiálneho vládneho vysielania o daňovo-odvodovej revolúcii neuverejníme. „Prehrmelo to“ pred týždňom…v podstate to skritizoval každý súdny odborník v oblasti daňovej, odvodovej, ale aj sociálnej, každý ekonomický analytik a dokonca aj bývalý minister práce sociálnych vecí a rodiny pravicovej vlády. Len oficiálny mainstream našu verejnosť už informuje „fakticky“ o tom, že reforma existuje a ako bude fungovať, že…vláda ju schválila…“Parlament „nemá čas“, ale určite to odhlasuje, veď ochotných rúk s vynikajúcim platom je v slovenskom parlamente dosť a dosť…Niečo ale k tomu azda komentovať sa patrí….25.11.2021

Nakoniec: . „Všetky zmeny, ktoré prezentoval minister financií sa budú môcť zaviesť najskôr od roku 2023 s tým, že reálne začnú platiť v roku 2024, kedy budú aj voľby. To znamená, že dopady jeho reformy bude znášať až budúca vláda,“ uzatvára v jednom článku expertka A. Orda-Oravcová.

Ilustračná koláž PZV z predchádzajúcich článkov

Už sme sa poučili azda na Slovensku

Dňa 21. júla 2020 priniesol na tlačovú konferenciu priamo z lietadla z Bruselu I.Matovič papier ako „zmuvu s EK“ vo výške 43 800 000 000,- eur , teda 43,8 miliardy…kde sú? Prečo z toho „zostalo“ nakoniec sotva 6,6 miliardy a až na 6 rokov, čo podľa Plánu obnovy SR schvaľovala Uršuľa Hegerovi už ako premiérovi SR o rok neskôr?

z článku Plán obnovy Slovenska: A kde sú ostatné miliardy eur? 14.3.2021 viď https://spolok-narodohospodarov.sk/2021/03/14/plan-obnovy-slovenska-a-kde-su-ostatne-miliardy-eur/

Dňa 2.marca 2021 vyhlásil premiér na letisku Košice pri príležitosti „pristátia Sputnika“ toto:

„Dva milióny vakcín pomôžu zaočkovať milión ľudí na Slovensku. V priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov nám príde milión vakcín, teda pre pól milióna ľudí. Potom následne v máji a júni ďalší milión vakcín,“ povedal Matovič. Ako zároveň dodal, verí, že ruská strana dodrží dohodnuté termíny ako aj dodávané množstvá. „Ak prídu, Slovensko na základe Sputnika V bude môcť zrýchliť očkovanie viac ako o 40 percent,“ vyhlásil premiér Slovenskej republiky. …a my už vieme, čo sa odohrávalo…na vakcíny Sputnik ľudia čakali, ale sa nedočkali…padol premiér, padol minister zdravotníctva…Sputnik sa na celej čiare spochybnil a dopadlo to tak, že do roka sa aj vďaka tomu ľudia nielenže odmietali dať čímkoľvek zaočkovať proti kovidu, ale zomrelo tu následkom kovidu už vyše 13 tisíc ľudí – občanov SR.

pridané z článku pôvodne: Prvá pomoc:“Spasíba, Rasíja!“Husársky kúsok link https://spolok-narodohospodarov.sk/2021/03/02/prva-pomocspasiba-rasijahusarsky-kusok/

Dňa 13.júna 2021 sa slávnostne predstavil verejnosti slovenský Plán obnovy a odolnosti 2021-2027 z dielne štvorkoalície vládnucej toho času na Slovensku. Premiérom už nebol I.Matovič, ale ten bol na kľúčovom ministerstve financií SR. Písali sme : „Najpobarbanejší plán ako dostať cudzie peniaze na Slovensko a dobre vysoko sa zadĺžiť“ do roku 2070, link https://spolok-narodohospodarov.sk/2021/06/13/posledne-varovanie-vladny-plan-obnovy-a-odolnosti-2021-2027/ v článku: Posledné varovanie: Vládny Plán obnovy a odolnosti 2021-2027. Pretože je to tak: za sľúbených 6,6 miliardy sme podpísali ručenie za celých 800 miliárd ktoré si berie EÚ na dlh od súkromných investorov a bánk.

Ruky preč od odvodovej a daňovej sústavy Slovenskej republiky!

Taký článok a s týmto názvom vyšiel dňa 20.novembra 2021 v Slovenskej Iskre. viď link https://www.slovenskaiskra.sk/ruky-prec-od-odvodovej-a-danovej-sustavy-slovenskej-republiky/ a okrem iného som písal:

Ako toto možno brať vážne?

Pretože sa to celé nedá brať vážne. Správne vyriekol profesor ekonómie Jaroslav Husár vo svojom článku, že „Slovenská republika má veľa ekonomických fakúlt, má veľa katedier ekonómie, ale má aj veľa profesorov makroekonómie a mikroekonómie, a tak vláda musí tieto vedecké kapacity využiť na efektívnu tvorbu daňového systému SR. Má aj vzor v iných krajinách.“

citujem ďalej z článku:

Berme vážne ekonomiku a jej vplyv na spoločnosť

Pretože ekonomický systém a ekonomické kategórie je načim brať vážne. Len ideologickí fanatici si prispôsobujú praxou fungujúce procesy a deformujú pojmy ekonomickej vedy k obrazu svojmu.

Ak je mzda zamestnanca kúpnou cenou za jeho prácu u zamestnávateľa, tá má vo svojej kalkulácii definované aj rôzne odvody a dane. Z tých sa zabezpečuje príjem do sociálneho systému spoločnosti. A ten systém potom financuje všetky dávky a všetky náklady celého sociálneho systému pre 5,5 milióna občanov SR. Tu niet čo zjednodušovať. Navyše, manipulovať so mzdou ako so základným ekonomickým kritériom celej hospodárskej sústavy štátu je nielen nezodpovedné a amatérske. Je to aj diletantizmus populistického neoliberála, ktorý tu škrtne, tu pridá, ale nemá dopady a dôsledky prerátané.

Takému nik neobjasnil, že zamestnanec sa počas svojho aktívneho ekonomického života snaží zabezpečiť tak, aby okrem čistého a jemu „na ruku“ prichádzajúceho príjmu, z ktorého žije, čiže „reprodukuje“ celý mesiac svoju pracovnú silu ponúkanú a spotrebúvanú u zamestnávateľa, mohol prispievať práve daňami a odvodmi k fungovaniu celého spoločenského sociálneho systému štátu. A z ktorého potom dostáva nemocenské dávky, detské prídavky, dôchodok a všetko ostatné….

Dobre, ak sa na to „niekto necíti“ a ak si myslí, že sa „trhne“, tak ako sa trhol prezentér tej šou, nech vystúpi zo sociálneho statusu „zamestnanec“ a nezvratne nech zostane v sociálnom statuse „podnikateľ“. (Ale ani minister a poslanec či predseda strany to tak neurobí…)

Podstata hospodárskeho a sociálneho fungovania slovenskej spoločnosti

Ešte raz pre menej chápavých: Dane (aj zo mzdy) sú tu preto, aby fungovala spoločnosť v danom štáte, napríklad v Slovenskej republike. Štátny rozpočet má dnes príjem len a len z daní – od zamestnancov, od podnikateľov, a teda firiem a živnostníkov.

Odvody zo mzdy sú nástrojom finančného zabezpečenia chodu štátneho sociálneho systému zloženého, povedzme, komplikovane do fungujúceho kolobehu príjmu a výdajov oblastí definovaných ako:

dôchodkový systém (všetky druhy od starobného dôchodku po invalidný),

sociálne dávky pre tých, čo sú ešte primladí na prácu alebo už pristarí a nevládni, čo sú invalidní a/alebo inak v danej situácii neschopní zarobiť si mzdou,

nemocenské dávky a výdaje do zdravotníctva pre všetkých, ktorí sa ocitli bez príjmu a je potrebné ich liečiť, zdravotne zabezpečovať, preventívne zabezpečovať,

poistné dávky pre všetkých, čo sa ocitli bez práce a v ohrození možnosti získať nejaký príjem vlastnou prácou,

a dávky pre podporu rodín, výchovu a vzdelávanie detí, starostlivosť o deti a podobne.

Toto všetko v odvodovom systéme, nemýľte sa, nezaviedol „socializmus“, ale bolo to korektné a historicky vyvinuté so vyspelých a nám vždy vzorom slúžiacich ekonomikách Nemecka, Francúzskej republiky, Švédska a Škandinávie všeobecne.

Zmena môže byť fatálna

Dnes jednoducho beztrestne nemôže prísť nejaký Napole-ON a vyhlásiť: „Spravím vám revolúciu. Daňovú a odvodovú. Lebo ju zjednoduším. A všetci na nej zarobia“. Toto dokázal iba hrdina Hellerovho románu Majlo Majnderbajnder, veliteľ proviantu v románe z 2. svetovej vojny HLAVA XXII. (Že všetci zarobili na lacnom proviante – dodávatelia, prepravcovia, armáda i nepriatelia tejto armády, len vojaci žrali suchú bavlnenú vatu ako dennú menáž).

Odvodový systém nevznikal úderom polnoci. Tvoril sa v európskych podmienkach vyše poldruha storočia a nemali naň ani tak vplyv politické režimy ako ekonomické výkyvy a krízy či konjunktúry. My sme dnes na Slovensku v hlbokej hospodárskej a sociálnej kríze. Spasiteľov sa tu vyrojilo…

Ak ale niekto berie vážne myšlienku, že treba systému hospodárskeho a sociálneho rozvoja na Slovensku pomôcť, tak nech si uvedomí:

Celý systém odvodov je dobre dlhodobo prepracovaný a funkčný. Ale ak chceme, aby z tých odvodov mohli fungovať všetky sociálne služby spoločnosti, potrebujeme viac peňazí z odvodov. Logicky a správne to znamená zvýšiť cenu práce. Teda zvýšiť mzdy.

Likvidácia živnostenského stavu na Slovensku

A medzitým prišla i štvrtá časť „revolúcie“. Manipuláciami v daňovo-odvodovej oblasti SZČO a s prístupom plným predsudkov voči živnostenskému stavu na Slovensku sa vlastne vytvoria podmienky pre likvidáciu sociálneho statusu „samostatne zárobkovo-činná osoba“ na Slovensku. Živnostníci „utečú“ za hranice tak ako predtým už ošetrovateľky, sestričky, lekári a mnoho ďalších profesií…alebo to povesia na klinec a stúpnu si do radu na Úrady práce.

Nemôžeme očakávať, že by táto „revolúcia“ neprešla hlasovacou mašinériou súčasného slovenského parlamentu. Musíme však veriť v zdravý rozum zvyšku politikov a členov Národnej rady SR, že aj keď „Revolúcia“ prejde do zákonov, bude ju očakávať podobný osud ako „peniaze z Bruselu na letisku“, ako „Sputnik z košického letiska“, ako zbabraný Plán obnovy Slovenska.

Kresťanom som len v zmysle výchovy kultúrou na Slovensku. Som neveriaci. Ale naučil som sa to kedysi od babky na dedine: PánBoh ochraňuj Slovensko!

Ing.Peter Zajac-Vanka (1955) národohospodár v dôchodku