Profesor Jaroslav Husár: Programové vyhlásenie vlády z pohľadu poznatkov ekonómie

Reminiscencie – súčasnosť.sk profesora ekonómie J.Husára pokračujú na webstránke i v 2023

rád sa podelím s článkami a osvetou, stačí rozkliknúť www.reminiscencie-sucasnost.sk Editoriál uvodná stránka Profesor Ing. Jaroslav Husár, CSc. – „doyen“ slovenskej ekonomickej vedy Ing. J. Forsthoffer, PhD. – všestranný vzdelanec Ing. Peter Zajac – Vanka, ...
Profesor Jaroslav Husár: Programové vyhlásenie vlády z pohľadu poznatkov ekonómie

Profesor ekonómie Jaroslav Husár: Reminiscencie a súčasnosť sk ( nová webstránka – blog profesora J.Husára)

V októbri 2022 mi poslal pán profesor link na svoju novovytvorenú webovskú stránku. Napĺňa ju osvetou o živých myšlienkach mŕtvych ekonómov, o velikánoch zo sveta a osobnostiach slovenskej hospodárskej histórie. Skromne ako autor článkov o sebe neuvádza na webe nič....