Bohatstvo múdreho a štát jeho očami

Bohatstvo múdreho a štát jeho očami

„Dobrá zvesť sa má svetom niesť“ Ing.Emil Burák, PhD. Poslal mi do korešpondencie Spolku národohospodárov SlovenskaIng.Emil Burák, PhD. Na mail chodí veľa odoziev od ľudí, ktorých si vážim a ani by nám nenapadlo, že nás čítajú. Takto som získal...